Program

Her kan du etter hvert lage din egen konferansedagsplan. Finn dine favoritter og lag din egen liste over foredrag du har lyst til å få med deg.


Finn dine favoritter og lag din

SAL COSMOS 2
SAL COSMOS 1A
SAL COSMOS 1B
SAL COSMOS 3AB
SAL COSMOS 3CD
08:30
Registrering
09:00
09:00
Velkommen
09:05

09:05

09:50

09:50
Pause (10 min)
10:00

10:00

10:40

10:40
Pause (20 min)
11:00

11:00

11:20

11:20
Pause (10 min)
11:30

11:30

11:50

11:50
Lunsj / BartJS podcast live Cosmos 3AB (70 minutter)
13:00

13:00

13:40

13:40
Pause (20 min)
14:00

14:00

14:40

14:40
Pause (20 min)
15:00

15:00

15:40

15:40
Pause (20 min)
16:00

16:00

16:40

16:40
Pause (20 min)
17:00

17:00

17:45

18:00
Etterfest! (Det vil bli servert mat)